Seminarium om transport och råvaror

120425-råvaruseminariumDen 24 april arrangerade North Sweden, tillsammans med nätverket NSPA samt regionkontor i Bryssel som är engagerad i Botniska korridoren, ett seminarium på Europaparlamentet med inriktning på råvaror och transporter i norra Europa. Värdar för seminariet var europaparlamentarikerna Marita Ulvskog och Liisa Jaakonsaari.

Syftet med seminariet var att lyfta det mervärde och de möjligheter som den Botniska korridoren skapar, inte endast till de omkringliggande regionerna men även till övriga Europa, i egenskap av mineraler och skog som är viktiga för den europeiska marknaden. 

De cirka 50 seminariedeltagarna fick möjligheten att lyssna på två representanter från EU-kommissionen, Jean-Eric Paquet, GD transport och rörlighet, talade om TEN-T och konstaterade att utan det professionella regionala arbetet för Botniska Korridoren gentemot EU hade den aldrig kunnat komma med i deras förslag. Maria Spilopoulou-Kaparis, GD näringsliv, talade om den ökande globala efterfrågan av metaller och mineraler som kräver nya innovationer inom gruvnäringen och pekade, bland annat, ut Norrbotniabanan som en viktig länk för en hållbar tillgång på råvaror.

Seminariet bjöd även på talare från näringslivet och regionala myndigheter där det övergripande budskapet var att norra Europa är viktigt för övriga delarna av EU och att investeringar i norra Europas infrastruktur krävs för att skapa en hållbar regional tillväxt samt för att tillgodose det ökande behovet av råvaror.

Mårten Edberg, infrastrukturstrateg på Region Västerbotten, avslutade seminariet med det Lennart Gustavsson, ordförande för Georange, sade tidigare under dagen: Det är inte bara en fråga om att skeppa råvaror från norr till söder, utan om att verkligen få med hela EU på kartan, också de nordligaste delarna.

Läs en sammanfattande rapport från seminariet här

Programmet för seminariet hittar ni här

För mer information kontakta Mona Mansour

/Joel Larsson & Mona Mansour

25 Apr 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information