S:t Petersbourg

Den 6 november samlades i S:t Petersburg, Ryssland, representanter från 14 universitet i Barentsregionen för att identifiera samarbetsområden inom forskning och innovation, samt möjligheter att driva gemensamma projekt - i första hand inom ramen för det kommande Europeiska programmet för Forskning och Innovation (Horizon 2020, budget 800 miljarder kronor från 2014).

121107 st petersburg webb 1

Workshopen anordnades av North Sweden European Office (gemensamt för Norrbotten och Västerbotten) och Länsstyrelsen i Norrbottens län, med stöd från Sveriges Generalkonsulat i S:t Petersburg och inom ramen för Norrbottens ordförandeskap i Barents regionråd och regionkommittén.

- Vi är väldigt glada att så många kan delta, säger Elena Haapaniemi, rådgivare vid Norrbottens Barentssekretariat och ansvarig för workshopen. Syftet med ordförandeskapets verksamhet är bland annat att etablera och skapa mötesplatser för olika målgrupper inom Barents, i detta fall för forskare och experter på forskningsfinansiering.

st petersburg 2 webb- Vi jobbar även med att sprida information om Barentssamarbetet, fortsätter Elena Haapaniemi, dels för att öka kunskapen om det gränsöverskridande arbete som pågår och dels för att involvera ännu fler aktörer från alla de fyra länder som samverkar på regional nivå inom Barents (Norge, Sverige, Finland och Ryssland).

Lars Wikman, Senior Adviser in European Affairs vid North Sweden European, informerade om möjligheterna inom ramen för EU:s program för Forskning och Innovation, som också möjliggör internationell samverkan inom t.ex. det Arktiska området. Lars är övertygad att det finns stort utrymme för ökad samverkan inom för Barentsregionen och forskare prioriterade områden.

Även norska UD, som nu håller ordförandeskapet i Barentsråd på nationell nivå, är representerad. Detta visar, än en gång, att det finns en nära dialog och bra synergier mellan Norrbottens- och Norges ordförandeskap.

Läs mer om Barentssamarbetet

Läs programmet

Vid frågor och mer information kontakta Lars Wikman
Mobil: +46 (0)70 555 51 17 

 /Lars Wikman

 

07 Nov 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information