Stort svenskt inflytande på forskning

Dan Andrée vid VINNOVAs Brysselkontor har nyligen blivit vald att ingå i Steering Board för den rådgivande ERA-kommittén (ERAC).

ERAC är en rådgivande grupp till rådet medlemsländerna och kommissionen inom forskning och består av delegater från de 27 medlemsländerna, associerade länder samt kommissionen. ERAC ger strategiskt råd till kommissionen avseende ramprogrammet och utvecklingen av ERA. I ERAC diskuteras också samordning av nationella  program.

Läs mer här.

 

/MB

29 Aug 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information