Sverige är ledande på innovation i EU

120209-teströr_hemsidanDen 7 februari publicerade EU-kommissionen undersökningen Innovation Union Scoreboard, vars syfte är att utvärdera och jämföra EU:s medlemsländers prestationer inom innovation, forskning och utveckling. Enligt undersökningen för 2011 är Sverige ledande på innovation och ligger långt högre än det europeiska genomsnittet, tillsammans med Danmark, Tyskland och Finland. Gemensamt för de länder som leder rankingen är att företagen satsar mer på forskning samt att offentlig och privat verksamhet samarbetar bättre.

Av de åtta innovationsindikatorerna som undersökts toppar Sverige tre av dessa, arbetskraft, finansiering och stöd samt företagsinvesteringar. Sveriges goda placering beror på bra tillgång på arbetskraft samt finansiellt stöd, de svagheter som undersökningen identifierar i Sveriges fall är bristen på innovatörer och avsaknaden av ekonomiska resultat.

Trots att nästan alla medlemsländer har förbättrat sin innovationsförmåga ligger EU fortfarande efter de globala innovationsledarna USA, Japan och Sydkorea, samt att avståndet till Kina och Brasilien har minskat.

Läs hela undersökningen här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

09 Feb 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information