TEN-T seminarium på Committee of the Regions

Tisdagen den 18 september anordnades en paneldiskussion i Bryssel på temat: "Att motverka ett fragmenterat Transeuropeiskt transportnätverk". Värd för mötet var Europeiska Unionens Regionkommitté. Seminariet avhandlade frågeställningar kring vilka brister och tillkortakommanden som finns i den gränsöverskridande infrastrukturen samt hur man ska komma tillrätta med dessa. Arrangörer var " The German Association for Housing, Urban and Spatial Development"  och ett antal  regionkontor, bl a North Sweden, som deltar i plattformen "Scandinavian-Adriatic Growth Region". 

Medverkade i panelen gjorde bland annat Gerhard Stahl, Generalsekreterare för Regionkommittén, Herald Ruijters, chef på EU-kommissionens avdelningen för Transeuropeiska transportnätverk, Katharina Erdmenger, Chef för regionala utvecklingsfrågor på tyska ministeriet för transport, byggnation och stadsutveckling (BMVBS) samt Michael Cramer, tysk EU-parlamentariker.

TEN-T seminarium på Committee of the Regions 2 (liten)

Seminariet inleddes med ett anförande av Gerhard Stahl som uttryckte sin oro för ett mer fragmenterat Europa i finanskrisens spår och betonade att Europa hålls samman av ett gemensamt intresse där infrastrukturen är mycket viktig för Europas utveckling. Michael Cramer fortsatte med att framhålla att EU främst bör finansiera transportleder som korsar gränser eftersom de är eftersatta i förhållande till infrastrukturprojekt inom nationalstaternas gränser. 

TEN-T seminarium på Committee of the Regions 3

Herald Ruijters (nr 2 från vänster i bild) informerade senare under paneldiskussionen om EU-kommissionens arbete med infrastruktur och sa att kommissionen har uppmärksammat att det finns stora brister i den gränsöverskridande infrastrukturen i Europa och att fokus i dagsläget främst ligger på att få tillstånd en utbyggnad av det gränsöverskridande järnvägsnätet. Han pekade också på vikten av att knyta samman de olika transportsätten för att underlätta byten mellan exempelvis tåg och flyg. Ruijters sa även att det är viktigt att översätta de planer som finns över framtida järnvägskorridorer till konkret handling och knyta ihop dessa med varandra.

För mer information kontakta Mona Mansour

Läs mer om EU:s arbete med gränsöverskridande infrastruktur här.

/Johan Leymann

19 Sep 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information