Toppmöte för transportindustrin

Tisdagen den 27 november arrangeras ett toppmöte för transportbranschen i Bryssel.  Värd för konferensen är EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas, kommissionär med ansvar för transportfrågor.

Konferensen syftar till att samla företagsledare och utvalda europeiska beslutsfattare för att debattera transportsektorns betydelse för tillväxt och sysselsättning, den europeiska transportpolitikens roll och vad som krävs för att främja Europas globala konkurrenskraft. Diskussionen kommer att föras mellan branschföreträdare, politiker och representanter från EU-kommissionen medverkar som publik.

Evenemanget består av tre rundabordskonferenser som följs av en gemensam mottagning:

- Transporter som tillgodoser industrins behov på en konkurrensutsatt inre marknad
- Gröna  och innovativa transporter för att minska Europas oljeberoende
- Upprätthålla den europeiska industrins konkurrenskraft globalt

Toppmötet för transportbranschen inleder det tre dagar långa evenemanget Transport Days 2012 och kommer att följas av TEN-T-dagarna 28-29 oktober.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här

Kontakta Mona Mansour för mer information: 
Telefon:+32 (0)2 282 18 28       
Mobil:+32 (0)475 77 39 63         

31 Okt 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information