Upprop för CEF

Ett flertal kända industriledare från företag verksamma över hela Europa skrev i dagarna på ett upprop där de uppmanar ledande politiker och tjänstemän att bedriva en expansiv finanspolitik för att på så sätt "växa ut ur krisen". 

I uppropet skriver affärsledarna att de vill att EU antar programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) med en föreslagen budget på 50 miljarder Euro under perioden 2014-2020. Programmet är framtaget för att främja tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft genom målinriktade infrastruktursatsningar inom ett flertal områden, bland annat transport, energi och digitala tjänster. 

"EU:s regeringar och Europaparlamentet förhandlar nu om nästa EU-budget. De har ansvar för att komma överens om en budget för tillväxt. De kommer bara att vara trovärdigt om Fonden för ett sammanlänkat Europa är ordentligt finansierad. I en tid när den globala marknaden blir allt mer konkurrensutsatt har Europa helt enkelt inte råd att skjuta upp investeringar i sin infrastruktur." 

Uppropet är öppet för alla att läsa och själva skriva under. 

Meen föreslagen budget på upp till € 50 miljarder euro mellan 2014-2020, hela sammankopplat Europa (CEF) (se IP/11/1200) särskilt utformade för att främja tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft genom målinriktad infrastrukturinvesteringar på europeisk nivå. Det kommer att stödja utbyggnaden av högpresterande, hållbara och gick upp transeuropeiska nät inom områdena transport, energi och bredband & digitala tjänster.

Läs mer om uppropet här

Läs mer om Connecting Europe Facility här

Det Cypriotiska ordförandeskapet har föreslagit ett tak på 36,5 miljarder Euro till Fonden för ett sammanlänkat Europa under perioden 2014-2020.

Läs mer om det Cypriotiska ordförandeskapets förslag till långtidsbudget här

/Johan Leymann

30 Okt 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information