Utsläpp till havs

EU:s transportkommissionär Siim Kallas och Connie Hedegaard, kommissionär med ansvar för klimatfrågor, gick den 2 oktober ut med ett gemensamt uttalande om att minska utsläpp av växthusgaser från fartyg. 

Kommissionärerna påpekar i uttalandet att det krävs gemensamma globala lösningar för att komma tillrätta med de växande utsläppen från den internationella sjöfarten. Vidare skriver kommissionärerna att den internationella  sjöfartsorganisationens egna åtgärd "Energy Efficiency Design Index" som trädde i kraft 2011 och appliceras på alla nya fartyg från 2015, inte kommer räcka för att minska utsläppen tillräckligt fort. 

Kallas och Hedegaard vill bland annat nå EU:s utsläppsmål genom att bygga ett system för övervakning och kontroll av den internationella sjöfarten som baseras på fartygens bränsleförbrukning med start från 2013. 

Läs hela uttalandet här

/Johan Leymann

18 Okt 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information