Ansök om forskningsmedel från Marie Curie programmet

Det finns fortfarande chans för forskare att söka Marie Curie-finansiering inom den pågående programperioden. Det finns fyra aktuella åtgärder som tar emot ansökningar. Ansökningsperioden skiljer sig mellan åtgärderna men löper ut mellan augusti och september 2013.

Marie Curie är ett program inom Sjunde Ramprogrammet (FP7) som ger möjlighet för enskilda forskare att söka medel för att arbeta vid en institution på ett universitet utanför det egna landet. Programmet riktar sig till både doktorander och forskare.

För tillfället finns det fyra åtgärder inom Marie Curie som är öppet för ansökningar:

  • Intra-European fellowships for career development. Deadline 14 augusti
  • International incoming fellowships. Deadline 14 augusti
  • International outgoing fellowships. Deadline 14 augusti
  • Career integration grants. Deadline 19 augusti

Läs om de aktuella åtgärderna och hur du ansöker

/ Niklas Johansson

28 Maj 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information