CEF seminar på Riksdagen

Riksdagens trafikutskott inbjuder till ett seminarium om de transeuropeiska näten (TEN) och det finansieringsinstrument som Europeiska kommissionen föreslagit för de framtida infrastrukturinvesteringarna, Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF). Huvudtalare är Jean-Eric Paquet, direktör på DG MOVE på kommissionen. Vid seminariet medverkar också företrädare för Näringsdepartementet och näringslivet.

Vid seminariet kommer en närmare redogörelse att lämnas av det pågående arbetet och den pågående förhandlingsprocessen inom EU rörande TEN och CEF. Särskilt fokus kommer också att riktas på de svenska delarna i de transeuropeiska transportnäten (TEN-T).

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Tid: Onsdagen 30 januari 10.00-12.00, kaffe serveras från kl. 09.30.

Plats: Konferensrum L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

Anmälan: Senast tisdagen den 29 januari till Anne Mattila Wass,
(anne.mattila.wass@riksdagen.se).

För närmare information kontakta Mattias Revelius, kanslichef (t.f.) trafikutskottet, telefon 08-786 53 81.

 För mer information kontakta Mona Mansour, North Sweden

/Mona Mansour

11 Jan 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information