EU ger stöd till forskning om nya mobilnätet 5G

Neelie Kroes, EU-kommissionär för digitala agendan, annonserade ett stöd om 50 miljoner euro till den inhemska utvecklingen av nätet i EU. År 2020 kommer trafiken i mobilnäten öka 33 gånger jämfört med 2010, vilket ställer stora krav på kapaciteten i nätet. Konsumenterna vill ha tillgång till ett stabilt och snabbt nät som kan användas inte bara i hemmet, men också vid resor.

 - Jag vill att den europeiska industrin ska vara en pionjär inom 5G, som ska bygga på europeisk forskningen och skapa arbetstillfällen i Europa, säger Kroes.

Svenska Ericsson är ett av de företag som nämns som framstående tillverkare av mobilnät och som tillsammans med operatörer och universitet kan utveckla nästa generations nät.

Ericsson är också koordinator av METSIS-projektet, mobil och trådlös kommunikation för 2020 års informationssamhälle. Det består av 29 partners från telekomindustrin och forskningsinstitutioner. Projektet är en del av sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling och sträcker sig från 2012 till 2015 med syftet att lägga en grund för framtidens nät. Budget utgörs av strax under 16 miljoner euro.

Läs mer om satsningen

För mer information om digitala agendan kontakta Sabine Mayer.

/ Eric Lundvall

28 Feb 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information