EU-kommissionen söker efter Innovationshuvudstad

EU-kommissionen har utlyst en tävling för att utse Europas första innovationshuvudstad. EU vill med iCapital-tävlingen bekräfta städers roll som en plats för innovation där dess system av människor, näringsliv, universitet och lärande samt offentliga organisationer alla bidrar till en stads nyskapande.

EU:s innovationskommissionär Máire Geoghegan-Quinn säger att 7 av 10 EU medborgare idag bor i städer och det är städerna som är motorn i den europeiska ekonomin. Med den nyinstiftade tävling vill EU-kommissionen uppmuntra städerna att satsa mer resurser på innovation och att skapa nätverk mellan olika städer där dess invånare och dess offentliga och privata organisationer kan utbyta idéer för städernas framtid. Vinnaren av tävlingen kommer att utses av en oberoende expertpanel under våren 2014 och erhålla en prissumma av 500 000 Euro. Expertpanelen kommer att titta på hur städerna främjar nyskapande när de levererar tjänster inom ramen för hur städerna jobbar med att skapa förutsättningar för samarbete mellan privata och offentliga aktörer.

Expertpanelen kommer att bedöma både initiativ, resultat och idéer för att öka innovationskapaciteten för framtiden. För att kunna bli bedömda måste städerna visa att de har en övergripande strategi som är innovativ, inspirerande, integrerad och interaktiv.

Sista ansökningsdag för iCapital 2014 är 3 december 2013. 

För mer information tryck här.

EU-kommissionen press release. 

090913

/Filip Ingelström

09 Sep 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information