Expertrådgivare till Horizon 2020 sökes

Europeiska kommissionen söker expertrådgivare från en mängd olika områden för att delta som rådgivare i utformningen av unionens framtida program för forskning och innovation, Horizon 2020. Experterna kommer att organiseras efter policyområde, exempelvis klimatförändringar, kostnadseffektivisering av förnybar energi och utmaningarna med åldrande population.

Efterlysningen går ut till hela Europas forskningssamhälle och målet är att samla en bred grupp av experter för att leverera innovativa idéer till nya jobb och en hållbar utveckling inom EU. EU:s kommissionär för forskning, innovation och vetenskap; Máire Geoghegan-Quinn vill särskilt uppmana kvinnor och individer med passande expertkunskaper och som inte deltagit i processen tidigare att visa sitt intresse för deltagande.

Expertgrupperna kommer att bestå av tjänstemän från industrin och forskare, liksom representanter från allmänheten. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2013, och deadline för ansökan till de första grupperna är den 6:e maj 2013. Uppmaningen kommer emellertid att kvarstå eftersom grupperna kommer att förnyas kontinuerligt. Se länk nedan för information om hur du visar ditt intresse att delta i expertgrupperna.

Experter efterfrågas inom följande områden:

 • Framtida och ny teknik (FET)
 • Marie Sklodowska-Curie åtgärderna för färdigheter, utbildning och karriärsutveckling
 • Forskningsinfrastruktur (inklusive e-infrastruktur)
 • Ledarskapsförmåga och industriell teknologisk expertis inom följande områden:  
  • Informations- och kommunikationsteknologi (ICT)
  • Nanoteknologi
  • Avancerade material
  • Bioteknologi
  • Avancerad produktion
  • Rymden
 • Riskfinansiering (skuld eller eget kapital)
 • Innovation inom små eller medelstora företag (SMEs)
 • Hälsa, demografisk utveckling och välmående
 • Matsäkerhet, hållbart jordbruk, havsforskning och bio-ekonomi 
 • Säker, ren och effektiv energi (inklusive kärnkraft)
 • Smart, grön och integrerad transport
 • Klimatåtgärder, resurseffektivisering och råmaterial
 • Inkluderande, innovativa och säkra samhällen

 

Läs mer här

/Eric Lundvall

24 Jan 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information