Fortsatt stöd till flygplatser enligt EU-kommissionen i Sverige

Som North Sweden tidigare rapporterat håller Europeiska kommissionen på att göra en översyn av riktlinjer för statstöd till regionala flygplatser.

Flera kritiska röster har hörts mot en begränsning av denna möjlighet, bland annat från Europaforum Norra Sverige som har har framfört sina synpunkter.

Pernilla Baralt chef för avdelningen för press, media och kommunikation vid EU-kommissionen i Sverige har i en intervju med Dalarnas tidning den 26 april 2013, uttalat sig om Europeiska kommissionens arbete med översynen och om att flygplatsstödet kommer att finnas kvar och att det inte finns skäl till oro över de förslagen som kommer att presenteras inom de närmaste veckorna.

Baralt säger bland annat att flyget är viktigt för glesbygden för att behålla arbetstillfällen men också ge möjlighet för invånarna till resor ut ur regionen.

- Därför finns det redan inom ramen för de nuvarande reglerna en möjlighet för medlemsstater att ge statsstöd för att finansiera infrastruktur för att etablera och upprätthålla regionala flygplatser, säger Baralt.

- Vi kan dock redan nu berätta att kommissionens förslag kommer att ge medlemsländerna även fortsättningsvis möjlighet att ge statligt stöd till regionala flygplatser. Vi lever i kristider, det är en väldigt stor förståelse för att vi ska göra allt vi kan över hela EU för att få i gång tillväxt, fortsätter Baralt.

Läs intervjun

Läs EFNS synpunkter

För mer information kontakta Mona Mansour

/Mona Mansour

30 Apr 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information