FP7 utvardering

Det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling (FP7) är i slutet på sin period, och ersätts vid årsskiftet 2013-2014 med det nya programmet Horisont 2020. Verket för innovationssystem (VINNOVA) med uppdrag från regeringen att främja Sveriges deltagande i FP7, har gjort en rapport över det svenska medverkandet i programmet.

Sverige är en av de 10 främsta länderna i det sjunde ramprogrammet. Den totala budgeten för programmet har varit cirka 55 miljarder euro, varav 22 miljarder har blivit beviljade till europeiska aktörer. En miljard av FP7s beviljade medel har mottagits av 602 svenska aktörer sedan programperiodens början 2007. Fram till oktober 2012 motsvarade det svenska deltagandet 3,8 procent av samtliga beviljade medel. Svenska aktörer erhåller störst andel beviljade medel, över fem procent, i förhållande till andra länder inom Cooperation-programmen: Säkerhet, Hälsa och Transport.

Sveriges beviljade medel är spridda runt om hela landet, alla län är representerade i programmet, och ungefär 42,5 miljoner euro har tilldelats till Norrbottens- och Västerbottens län.

Den största aktörsgruppen i programmet har varit landets universitet och högskolor, vilka beviljades cirka 65 procent av Sveriges medel. Även i den norra regionen är universiteten med på topp 15 listan på de mest beviljade aktörerna.

Läs mer på Vinnovas hemsida
Läs hela rapporten

/Josephine Ylipää

25 Jun 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information