Guide till spridning av forskningsresultat

EU-kommissionen har publicerat en guide till bättre kommunikation av resultat från forskning som utförts inom sjunde ramprogrammet för forskning och innovation. Guiden innehåller exempel på lyckade insatser för kommunikation och råd för utvecklingen av kommunikationsstrategier. Den innehåller även juridiska tips för  forskningsprocessen och tips om hur EU-kommissionen kan bidra till att sprida forskningsresultat.

13-05-03-Communication-ReseDe forskarlag som arbetar i projekt som finansierats med medel från sjunde ramprogrammet för forskning och innovation (FP7) uppmanas att sprida sina resultat. Den kommunikation som EU-kommissionen eftersträvar omfattar mer än traditionell rapportering av resultaten i forskarvärlden. Med målsättningen att forskning och innovation ska utgöra en större del av Europas framtida tillväxt vill kommissionen att resultaten ska spridas i större kretsar. På så sätt vill EU-kommissionen sprida kunskapen om fördelarna med europeiskt sammarbete inom forskningen; hur forskningen påverkar vardagslivet och hur resultaten bättre kan tas till vara.

Enligt guiden finns det stora fördelar för forskarna att ha en genomtänkt kommunikationsstrategi. Till de fördelar som nämns hör att chanserna till anslag ökar om det finns en plan för kommunikation och spridning av resultaten; offentliga aktörer lättare kan använda resultaten samt att andra forskare och potentiella partners får kännedom om resultaten.

Läs EU-kommissionens guide

/ Niklas Johansson

03 Apr 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information