Högre säkerhet på fartyg i EU

EU-kommissionen antog innan jul ett förslag om högre krav på marin utrustning på fartyg verksamma inom EU.

Med detta förslag vill kommissionen förenkla lagstiftningen och därmed minska kostnaderna för företag och säkerställa en bättre tillämpning. Som sådan kommer reformen att bidra till en väl fungerande inre marknad och stärka EU-industrins konkurrenskraft. Förslaget kommer också att införa bestämmelser om kontroll av "anmälda organ" - dvs certifierare - och marknadsövervakning samt skyldigheter för tillverkare, importörer och distributörer (med vissa justeringar specifika för marin utrustning sektorn).

Med detta förslag vill kommissionen förenkla lagstiftningen och minska kostnaderna för företag att göra kloka och säkra val. EU-kommissionen hoppas också att reformen ska bidra till en väl fungerande inre marknad och stärka industrins konkurrenskraft.

En stor del av det totala värdet på ett fartyg utgörs av dess utrustning som också är viktig för säkerhet och miljöpåverkan. Industrin för marin utrustning har ett högt mervärde och genererar stora investeringar i forskning och utveckling. Totalt samlar branschen cirka 5 000 - 6 000 företag som sysselsätter 300 000 personer och en mycket stor del av omsättningen är exportdriven. 

En viktig del i direktivet är att EU planerar införa ett system med certifikation av utrustningen som finns ombord fartyg. Man kommer bland annat införa bestämmelser för vilka skyldigheter  tillverkare, importörer och distributörer inom industrin har.  Godkänd utrustning kommer märkas med "the Wheel Mark" som innebär att den uppfyller kraven: 

  130109 - The wheel mark

Läs mer om direktivet här

/Johan Leymann

 

 

09 Jan 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information