Horizon ute nu

10 december publicerades den slutgiltiga versionen av Horisont 2020 (Horizon 2020) för 2014 och 2015. De första ansökningsomgångarna finns alltså tillgängliga att läsa om nu och de flesta har öppnat för inlämning av ansökan.

Kommissionen har för första gången tilldelat de första två åren inom forskning och innovationsprogrammet Horisont 2020 en budget. Sammanlagt har 2014 och 2015 en budget på ca 15 miljarder euro. Ansökningsomgångarna för 2014 kommer tilldelas ca 7,8 miljarder euro av de 15 miljarderna. Finansieringen av projekt inom Horisont 2020 är tänkta att stärka Europas kunskapsbaserade ekonomi och hantera problem på ett sätt som kommer göra skillnad i människors liv.

Horisont 2020 fokuserar på tre delar, enligt de huvudprioriteringar för forskning och innovation som EU-kommissionen tagit fram till år 2020 inom ramen för Europa 2020-strategin:

  • Excellent Science - i första hand för forskare - som ska främja EU:s ställning som världsledande inom vetenskap, genom satsningar på det Europeiska forskningsrådet, mobilitetsprogrammet/Marie Curie, forskning inom nya och lovande forsknings- och innovationsområden samt forskningsinfrastruktur.
  • Industrial leadership - i första hand för forskare och näringsliv (inkl. SMF) - som ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation och främja tillväxt, större stöd till små och medelstora företag samt attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation.
  • Societal Challenges - för forskare, näringsliv (inkl.SMF) och samhälle - med fokus på  forskning, innovation och demonstration riktad mot de aktuella samhällsutmaningar som Europa och övriga världen står inför, som hälsa, klimat och energi.

Mer information här

/Jennie Larsson

11 Dec 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information