Hur ska EU medfinansiera viktiga infrastrukturprojekt?

North Sweden European Office har tidigare rapporterat om det av Riksdagens trafikutskott planerade TEN-T och CEF seminariet "Hur ska EU medfinansiera viktiga infrastrukturprojekt?" 

 

Seminariet har ställts in. Vi följer utvecklingen och kommer att rapportera om ett nytt anordnas. Ämnet var de transeuropeiska näten (TEN) och det finansieringsinstrument som EU-kommissionen föreslagit för de framtida infrastrukturinvesteringarna, Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

 

Seminariet var planerat att äga rum Onsdagen 30 januari 10.00-12.00 i Sveriges riksdag, Ledarmotshuset på Mynttorget 2, Stockholm.


Se tidigare nyhet om seminariet 

 

För mer information, kontakta Mona Mansour, North Sweden European Office.

 

25 Jan 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information