Inbjudan till seminarium om implementering av TEN-T och CEF

North Sweden European Office inbjuder till seminarium den 28 november om implementering av TEN-T och Connecting European Facility, CEF, på Sveriges ständiga representation till EU i Bryssel. Seminariet, "Learning from the TEN-T Days 2013 - Transport challenges and opportunities and role of the EU transport policy for European regions", samlar representanter från DG Move, DG Regio och CPMR för att diskutera genomförandet av TEN-T och CEF.

Huvudtalarna kommer att presentera de viktigaste slutsatserna från TEN-T-dagarna 2013 och ge förklaringar om hur synergier med andra politiska initiativ för den nordliga dimensionens partnerskap för transport och logistik (NDPTL) och EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) kan användas till att stödja utvecklingen av regionerna. CPMR kommer också att medverka för att ge sin synpunkt angående de europeiska regionernas intresse i frågan.  

Seminariets huvudtalare är: 

  • Herald Ruijters, enhetschef TEN-T, DG Move, EU-kommissionen
  • Stephane Ouaki, enhetschef CEF, DG Move, EU-kommissionen
  • Alain Baron, sektorsansvarig NDPTL, DG Move, EU-kommissionen
  • Jean-Marc Venineaux, Team leader makroregioner, DG Regio, EU-kommissionen
  • Eleni Marianou, Generalsekreterare, CPMR

Moderator är Mikael Janson, direktör, North Sweden.

Seminariet kommer att ge möjlighet för intressenter i Bryssel att delta i diskussioner med EU-kommissionen om EU:s transportpolitik. Seminariet vänder sig särskilt till representanter från regionkontor, europeiska institutioner, branschorganisationer, verksamma aktörer inom transporter, logistik och infrastruktur från offentlig förvaltning och industri m fl. 

För mer information kontakta Mona Mansour, ansvarig för området Transportpolitik, North Sweden European Office. 

Till seminariets program

/Filip Ingelström

12 Nov 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information