Infrastrukturministern besöker Västerbotten

Pressmeddelande
7 februari 2013
Näringsdepartementet

Syftet med besöket är att samtala och ta del av regionens förutsättningar och möjligheter. Under besöket kommer samtliga trafikslag diskuteras för att se hur de knyter ihop regionens transportbehov.

Värd under besöket är landshövding Magdalena Andersson.

Media hälsas välkomna!

Tid och plats:
Plats: Vid E12 Hemberget, Vännäsby
Tid: Måndagen den 11 februari kl. 14.00-14.30

Kontakt:
David Erixon
Politiskt sakkunnig
08-405 27 13
072-545 08 78

Läs pressmeddelandet här

Läs programmet för besöket här

/Mona Mansour

07 Feb 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information