Kvinnlig innovatör

EU-kommissionen öppnar för en ny omgång av utmärkelsen European Union Women Innovators Prize som uppmärksammar kvinnors insatser för introducera innovationer på marknaden. Kvinnorna som någon gång deltagit i program med EU-finansiering kan delta i tävlingen.

Utmärkelsen med generösa priser delas varje omgång ut till tre personer. Den vinnande tilldelas 100.000 Euro, andrapristagaren får 50.000 och tredjepristagaren får 20.000. Utmärkelserna ska öka medvetenheten om behovet av fler kvinnliga företagare och inspirera andra att omsätta innovationer till markanden. Utmärkelserna delades första gången ut 2011 med syftet att ge offentligt erkännande till de framstående kvinnliga företagarna. Ännu har ingen svensk kvinna tilldelats utmärkelsen.

Deltagarna ska ha mottagit stöd från EU:s ramprogram för forskning (FP7) eller från det europeiska programmet för konkurrenskraft och innovation (CIP). Dessutom ska kvinnorna som kan bli tilltänkta för utmärkelsen även vara grundare av ett företag som registrerats innan 2011 och omsatte minst 100.000 Euro under 2011 eller 2012. Ansökan sker via kommissionens hemsida.

Läs mer om utmärkelsen och deltagande

/ Niklas Johansson

28 Maj 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information