Miljövänligare transporter

Den 22:a maj hölls en hearing om "Miljövänligare bränslen för transporter" på Regionkommittén i Bryssel på inbjudan av rapportör Saima Kalev.  

Olja utgör idag det huvudsakliga bränslet för transporter inom EU. Varje dag importeras olja värt 1 miljard Euro och EU importerar cirka 84 % av sin olja. EU-kommissionen anser att EU bör minska sitt beroende av olja då den gör att EU får ett stort importberoende. 

Det finns idag en mängd olika varianter på bränsle som är miljövänliga men som saknar en välutbyggd infrastruktur, vilket tankstationer för bensin och diesel har. Några av de bränslen som förs fram är el, biobränsle, metanol och LNG. Om dessa system byggs ut kan besparingar på upp till 4,2 miljarder Euro göras. Vi måste ha långsiktiga mål och en klar målbild för vilka nivåer som ska uppnås för att kunna investera i infrastruktur, säger Saima Kalev.

Det är viktigt att införa standarder för infrastrukturen men också att prisnivån inte blir för hög eftersom inkomstnivåerna är olika för olika medlemsstater. Standardisering uppmuntrar till investeringar i infrastrukturen då det minskar riskerna.

Teknikneutralitet är också viktigt då det minskar beroendet av en enda källa, då det finns många bränslen som är miljövänliga. Det är också viktigt att inte bli beroende av LNG som Europa inte är självförsörjande på, då detta skapar ett annat importberoende.

Infrastruktur för lastbilar är angeläget då dessa transporter utgör majoriteten av utsläpp och påverkan på miljön. Denna infrastruktur kan även kombineras med den för personbilar även om tankningen kan se olika ut.

Det är centralt att investeringarna i infrastruktur följer med då antalet fordon med alternativa bränslen (andra än olja) ökar. För att ge incitament till användandet av alternativa bränslen så måste infrastrukturen finnas på plats. Exempelvis har antalet el-bilar ökat de senaste åren, men antalet laddstationer har inte ökat i samma takt.

Läs mer om förslaget

För mer information kontakta Mona Mansour

/Eric Lundvall

30 Apr 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information