NDPTL ansökningar

De första projekten inom NDPTL finansieras

Fyra NDPTL projekt tilldelas totalt EUR 1 miljon för såväl förstudier som tekniska studier. Detta blev resultatet från mötet för donatorerna Finland, Norge, Tyskland samt Europeiska kommissionen i Helsingfors den 8 november 2013.  

Beslutet utgör en vändpunkt inom NDPTL och det första konkreta exemplet på genomförandet. Samtliga projekt finns på det övergripandet nätet för TEN-T och tillför sammantaget enligt ett uttalande från NDPTL "ett högt interregionalt mervärde". De beviljade projekt är: 

1. Dry Port i Gdansk / Gdynya. Avser: studier. Sökande: PCC Intermodal Spolka Akcyjna.

2. Gränsövergången " Brusnichnoye " - Viborg bypass road. Avser: studier. Sökande: Finska Trafikverket samt Russian Road Agency (Fas 1). 

3. Förbättring av Saima kanal infrastruktur. Avser: studier. Sökande: Finska Trafikverket. 

4. Kajana - Varkaus road. Avser: studier. Sökande: Finska Trafikverket.

Ett flertal internationella finansinstitut såsom Europeiska investeringsbanken (EIB), och Nordiska investeringsbanken (NIB) deltog som observatörer och visade intresse för flera av de inlämnade projekt, vilket båda gott för det framtida genomförande

Formellt beslut om de 4 beviljade projekten kommer att undertecknas i samband med högnivåmötet som leds av Europeiska kommissionen den 17 december 2013. De återstående medlen i fonden, EUR 2 miljoner,  kommer att användas för finansiering av ytterligare projekt under första kvartalet 2014. 

/Mona Mansour

11 Nov 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information