Övervakningskrav på utsläpp

Den 7e maj träffades Siim Kallas, kommissionär med ansvar för transportfrågor, och Koji Sekimizu, generalsekreterare på internationella marinorganisationen (IMO), för att diskutera gemensamma mål för att sänka utsläppen av koldioxid och öka säkerheten för passagerarna inom marina transporter.

Siim Kallas har tillsammans med Connie Hedegaard, kommissionären med ansvar för klimatfrågor, engagerat sig i att få IMO att utveckla mätinstrument för att effektivisera och sänka utsläppen för sjötransporter. De vill bland annat att IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön ska

  • slutföra diskussionerna om kapacitetsuppbyggnad, tekniskt samarbete och tekniköverföring
  • fatta beslut om att tillåta en utveckling mot att samla in och kontrollera uppgifter om utsläppen från sjöfarten
  • definierar en tydlig väg framåt för utvecklingen av ytterligare effektiviseringsåtgärder.
     

Säkerhet på passagerarfartyg och regleringar av utsläpp är kontrollerade av internationella regelverk där IMO spelar en stor roll. EU leder utvecklingen av regelverket genom att sätta höga krav på den egna marknaden. EU-kommissionen vill se ett system för insamling av data för bränslekonsumtionen och utsläpp över hela världen och kommer inom den närmaste tiden att lägga ett sådant förslag för kontroll av den inhemska marknaden.

Läs pressmeddelandet

/ Eric Lundvall

13 Maj 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information