Om Aviation Guidelines

av EU-kommissionen i Sverige 13 juni 2013

Med anledning av den debatt som pågår om statligt stöd till regionala flygplatser vill EU-kommissionen förtydliga att något förslag till nya riktlinjer för statsstöd ännu inte presenteras. Utkast till riktlinjer kommer dock inom ett par veckor och detta är början på en tremånaders konsultationsprocess som är öppen för alla intresserade och berörda parter.

Kommissionen vill samtidigt understryka full förståelse för att tillgängligheten till många regioner inom EU kräver regionala flygplatser. Detta är särskilt fallet för ett medlemsland som Sverige där långa sträckor ofta måste täckas med flyg.


Riktlinjerna kommer bl a att ange påvilka villkor investeringsstöd till flygplatserna kommer att tillåtas. Dessutom kommer det att förtydliga situationen för driftsstöd till flygplatser. En flygplats kan av den berörda medlemsstaten också definieras som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). Detta kan i så fall möjliggöra statligt stöd.

För övriga frågor kontakta gärna:

Pernilla Baralt

EU-kommissionen i Sverige

Tel: 08-56 24 44 29 eller 070-458 23 06

E-post: pernilla.baralt@ec.europa.eu

 

Antoine Colombani

European Commission

Tel: +32 2 2974513

E-post: antoine.colombani@ec.europa.eu

 

13 Jun 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information