Regeringen stöder Kvarkenansökan

Den EU-ansökan om Kvarken Link som lämnats in av Umeå kommun, Vasa stad och deras partners stöds av regeringen. Projektets mål är en hållbar transportlösning för gods och passagerare med en helt ny färja.

- Jag är mycket nöjd att den svenska regeringen ställer sig bakom ansökan. Under det senaste året har det pågått ett intensivt arbete för att påverka våra nationella företrädare. Tidigare är det bara den finska staten som tydligt sett vikten av Kvarken-förbindelsen. Med dagens beslut har vi även med oss den svenska staten, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Syftet med Kvarken Link är att förkorta transportsträckan mellan Umeå och Vasa som en länk i ett större öst-västligt system. En färja färdas 80 km över Kvarken, och med tillräcklig kapacitet kan den ersätta de transporter som nu går den 800 km långa vägen runt Bottenviken.

De uppenbara miljövinsterna förstärks av att den nya färjan kommer att drivas av flytande naturgas (LNG), och kortare transporter sparar förstås också både tid och pengar. Andra positiva effekter av en effektiv vattenlänk är regional utveckling, ökat utbyte mellan en rad länder från Norge och österut samt ekonomisk tillväxt. En färja med hög kapacitet blir ett viktigt komplement till Botniabanan och en del av Botniska korridoren.

Den aktuella ansökan, som efter regeringens godkännande nu går vidare för EU:s handläggning, gäller för projektets Fas 1. Den omfattar bland annat olika analyser och planering av infrastruktur i hamnarna, och totalkostnaden är beräknad till omkring 200 miljoner kronor. EU bidrar enligt ansökan med drygt 70 miljoner kronor. I nästa fas ingår byggande av både färja och hamnanläggningar, och totalkostnaden är cirka 700 miljoner kronor. För detta lämnas en separat EU-ansökan in under 2014.

För mer information kontakta Mona Mansour

Läs pressmeddelandet här
Läs om North Swedens tidigare nyhet om vår workshop om Kvarkenlänken

In English

/Mona Mansour, Senior Adviser

North Sweden European Office

27 Mar 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information