Save the date-transport

NSPA-nätverket arrangerar ett seminarium om Transportpolitiken i den nordliga dimensionen av Europa. Vid seminariet medverkar talare från EU-kommissionen, NDPTL-sekretariatet samt företrädare för den finska, norska, ryska och svenska regeringen. Seminariet ger en närmare redogörelse för hur transportpolitiken bidrar till utvecklingen i Barents Euro Arktiska regionen och hur infrastrukturprojekt bör finansieras. Talarna ger sina reflektioner på Barentssamarbetet, Arktiska policyn och Nordostpassagens möjligheter och inverkan på handel och transporter. Därmed möjligen också behovet för EU, nationer och regioner att skapa beredskap för kommande utveckling. Seminariet kommer att hållas på engelska och följs av en mottagning.

Program och inbjudan kommer inom kort.

Datum: 7 Mars, 2013 kl 14.30-16.30
Adress: Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, Square de Meeûs 30, Bryssel
Moderator: Fabian Zuleeg, Chief Economist EPC

För mer information kontakta:

Mona Mansour, Senior Advisor, North Sweden European Office, Mobile +32-475-77 39 63, E-mail: mona.mansour@northsweden.eu
Andreas Østhagen, Advisor, North Norway European Office, Mobile: +32 (0) 485 414 367, E-mail: Andreas.Osthagen@northnorway.org

120523 NSPA logga

15 Feb 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information