Studier kring metanol

Unionsfinansiering motsvarande 11,2 miljoner EUR tilldelas ett studie- och demonstrationsprojekt för att i faktisk miljö testa användningen av metanol som ett framtida bränsle för sjöfarten.

Målet för projektet, som valts ut för finansiering under 2012 från TEN-T:s fleråriga program/Motorways of the Sea, är att undersöka hur metanol kan bli en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för den maritima sektorn. Detta ses som särskilt viktigt med tanke på att industrin måste anpassa sig till IMO:s och EU:s utsläppsmål om svavlet i enlighet med direktivet som träder i kraft 2015.

Projektet genomförs av ett konsortium besående av deltagare från Sverige, Finland och Tyskland. Det omfattar installationer och tester av metanol på ett befintligt passagerarfartyg som trafikerar sjövägen mellan hamnarna i Göteborg och Kiel. Demonstrationsfasen omfattar arbeten för att anpassa fartyget och för att rigga lämplig hamninfrastruktur som möjliggör tillförsel och bunkring av metanol i båda hamnarna. Studien skall slutföras i december 2015.

Projektets hemsida

/Mona Mansour

EU samfinansiera pilotprojekt på metanol för sjötransport
Skapad datum : 14 November 2013
Europeiska unionen kommer att stödja med 11.200.000 € från TEN - T-programmet en studie följt av verkliga försök att se över användningen av metanol som en möjlig maritima framtidens bränsle . Initiativet bidrar också till förverkligandet av " motorvägar till sjöss " ( TEN - T prioriterat projekt 21 ) koncept .
 
Studien , som valts ut för finansiering under 2012 TEN - T fleråriga programmet , kommer att undersöka hur metanol kan bli en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för den maritima sektorn . Den senare aspekten är särskilt viktig eftersom industrin måste följa den ambitiösa Internationella sjöfartsorganisationen och EU svavel utsläppsmå
14 Nov 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information