Sverige i topp inom innovation i EU

Sverige tillsammans med Irland, Luxemburg och Tyskland ligger i topp när det kommer till innovation enligt en ny indikator som mäter innovation. Indikatorn för innovationsresultat är framtagen av EU-kommissionen för att mäta hur EU ligger till med att lyfta fram idéer från idéstadiet till färdig produkt på marknaden.

Indikatorn bygger på fyra komponenter som har valts utifrån dess politiska relevans:

  • Teknisk innovation mätt utifrån mängden patent
  • Sysselsättning i kunskapsintensiv verksamhet i procent av den totala sysselsättningen
  • Konkurrenskraften för kunskapsintensiva varor och tjänster
  • Sysselsättningen i snabbväxande företag inom innovativa sektorer

Sveriges toppranking grundar sig i en konkurrenskraftig export och många snabbväxande företag inom innovativa sektorer. Norrbotten och Västerbotten, är en innovationsledande region både i Sverige och EU.

Máire Geoghegan-Quinn, EU:s innovationskommissionär, sa vid presentationen av den nya indikatorn att EU måste ta fram fler stora idéer till framgångsrika produkter och tjänster för att bli ledande i den globala ekonomin. Enligt den nya indikatorn så kommer på fjärde plats i världen angående innovation efter Japan, Schweiz och USA. Skillnaden mellan USA och EU är dock marginell men indikatorn visar att det fortfarande skiljer mycket mellan EU-länderna.

Läs mer om innovationsindikatorn

Läs North Sweden tidigare nyhet om - Norra Sverige i topp på EU:s innovationskarta

/Filip Ingelström

24 Sep 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information