Tävla om regionalt innovationspris

AER's regionala innovationspris uppmärksammar regioner som har bidragit till att främja, stimulera och implementera innovationer i regionen. Utmärkelsens mål är att uppmärksamma goda exempel på regional innovation och visa hur regioner kan bidra till den regionala ekonomiska välfärden.

AER utmärkelsen är skräddarsydd för regioner och fokuserar på specifika aspekter som är relevanta för den regionala utvecklingen. Utmärkelsen är av symboliskt värde men genererar publicitet som är betydande och skapar stor uppmärksamhet och mervärde för den vinnande regionen genom möjligheten att presentera sitt projekt i Europa. Tidigare vinnare innefattar två svenska regioner, Västra Götaland 2009 och Uppsala 2010.

Tävlingen är öppen för alla regioner i Europa som på ett eller annat sätt har initierat, skött om och genomfört innovativa strategier i sin region. AER uppmuntrar även alla sina medlemmar att introducera innovationsprojekt i sina respektive politikområden.

Assembly of European Regions (AER) är ett nätverk av regionala administrationer i Europa. AER-nätverket är det största av sitt slag i Europa och kopplar samman ca 230 regioner i 35 länder med varandra däribland Norrbotten och Västerbotten. 

Sista anmälningsdag för att vara med i tävlingen om utmärkelsen är 6 december och vinnaren annonseras på en ceremoni i februari 2014. 

Läs mer om AER, innovationspriset och hur man tävlar här.

/Filip Ingelström

20 Sep 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information