Towards Corridor Platforms Case Rail Baltic

Den 9 april 2013 bevakade North Sweden ett seminarium arrangerat av finska EU-parlamentarikern Petri Sarvamaa  om Rail Baltica Growth Corridor, som ska binda samman Finland och de baltiska länderna med Baltic-Adriatic korridoren som korsar Europa genom Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike och Italien.

Rail Baltica Growth Corridor är ett flaggskeppsprojekt och ingår i strategin för Östersjöregionen (EUSBSR). Korridoren sträcker sig från Helsingfors till Berlin via Tallinn, Riga, Kaunas och Warszawa. Beräknad kostnad för att bygga Rail Baltica korridoren är nära 4 miljarder Euro. Case Rail Baltic är det första projektet som binder samman de baltiska länderna och ansluter dem till Europa. För transporter från Asien förkortas leveranstiden med cirka en vecka om transporterna går via Ryssland istället för hamnen i Nederländska Rotterdam. Då svaveldirektivet som träder i kraft 2015 i SECA-området har en stor negativ påverkan på sjötransporter i Östersjön, kan Rail Baltica korridoren ha en positiv inverkan då transporter kan ske miljövänligt landvägen ända till Tallinn.

Inom EU används flera olika spårvidder och mängder av signalsystem och strömförsörjningar, vilket måste harmoniseras. Hela sträckningen behöver ett enhetligt system, för såväl spårvidd som signal och strömförsörjning. Spårvidden är 1520mm i Estland, Finland och Ryssland men 1435mm söderut i Polen och Tyskland.

Företrädare för Europeiska kommissionen lyfte fram transportkorridorernas betydelse för tillväxten i EU. Innan den ekonomiska krisen ansågs investering i järnvägen inte vara lönsamma men detta har ändrats de senaste åren då transporter idag är nödvändiga för att skapa tillväxt. Transportsektorn står för mer än 5 % av hela EU:s BNP det är därför viktigt att skapa hållbara transportsätt och upprätthålla konkurrensen inom sektorn.

Läs mer om korridoren

För mer information kontakta Mona Mansour

/Eric Lundvall och Mona Mansour

10 Apr 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information