Transport Policy in the North

NSPA-nätverket bjuder in dig till ett seminarium om transportpolitiken i den nordliga dimensionen av Europa. Vid seminariet medverkar talare från EU-kommissionen, NDPTL-sekretariatet samt företrädare för den finska, norska, ryska och svenska regeringen. Seminariet ger en närmare redogörelse för hur transportpolitiken bidrar till utvecklingen i Barents Euro Arktiska regionen och hur infrastrukturprojekt bör finansieras. Talarna ger sin syn på Barentssamarbetet, Arktiska policyn och Nordostpassagens möjligheter och inverkan på handel och transporter. Därmed möjligen också behovet för EU, länder och regioner att ha beredskap för framtida utvecklingen. Moderator är Fabian Zuleeg, chefsekonom vid EPC. Seminariet kommer att hållas på engelska och följs av en mottagning.

Tid: den 7 mars 2013, kl. 14.30-16.30. Registrering startar kl. 14.00.
Plats: Sveriges ständiga representationen vid EU, Square de Meeûs 30, Bryssel.

Inbjudan och program

Vi ser fram emot din medverkan och att välkomna dig den 7 mars, 2013.

Anmälan
Anmälan sker till ns25@northsweden.eu.

För mer information om seminariet kontakta:

Mona Mansour
Senior Advisor European Affairs
North Sweden European Office
Mobile: +32-475-77 39 63
E-mail: Mona.Mansour@northsweden.eu

Andreas Østhagen
Advisor
North Norway European Office
Mobile: +32-485-41 43 67
E-mail: Andreas.Osthagen@northnorway.org

Information in english

25 Feb 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information