VINNOVA arrangerar nationella informationsdagar om Horisont 2020

VINNOVA arrangerar i samband med de första utlysningarna informationsdagar i december och januari om de olika inriktningarna i EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

De första utlysningarna släpps den 11 december och gäller området hälsa för Horisont 2020. Alla nationella informationsdagar arrangeras i Stockholm och det finns även möjlighet till att följa informationsdagarna på webben.

Det nya ramprogrammet Horisont 2020 fokuserar på att forskning och innovation ska användas för att lösa gemensamma samhälleliga utmaningar samt inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, små och medelstora företag (SME), tvärvetenskapliga samarbeten, industriella teknologier och samhällsutmaningar, samt förenklade regler för deltagande i forskningsprojekt.

Under VINNOVAs informationsdagar medverkar inbjudna talare från EU-kommission. Följande nationella informationsdagar är för närvarande inplanerade under december och januari 2014:

  • 11 december em - Hälsa 
  • 11 december fm - Lansering av utlysningar
  • 19 december - NMP 
  • 13 januari - Rymd
  • 14 januari - Europeiska forskningsrådet, ERC och Marie Curie 
  • 15 januari - Energi 
  • 20 januari - Transport
  • 23 januari - Klimat

För mer information angående VINNOVA:s informationsdagar

North Sweden kommer att hålla er uppdaterade fortlöpande om Horisont 2020.

/Filip Ingelström

10 Dec 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information