Workshop om FoI i Barentsregionen nu i november

Den 19-20 november anordnar North Sweden European Offce tillsammans med Joint Working Group on Education and Research (JWGER) och Barents Regional Council (BRC) en workshop i Bryssel. Workshopens tema är Research and Innovation within the Barents Region och syftet är att utveckla gemensamma förslag och projekt inom vissa områden och utlysningar inom Horizon 2020. Workshopen kommer koncentrera sig på de första två årens möjligheter och utlysningar. Horizon 2020 är EU:s nya forsknings och innovationsprogram som börjar 2014.

Den 6 november 2012 i S:t Petersburg träffades representanter från 14 universitet i Barentsregionen, för att identifiera samarbetsområden inom forskning och innovation, samt möjligheter att driva gemensamma projekt - i första hand inom ramen för Horizon 2020. Det nya programmet har en budget på 800 miljarder kronor från startåret 2014. Workshopen i november är en uppföljning på 2012 års workshop. 

Deadline för anmälan är 18 oktober!

Här hittar du mer information samt inbjudan till workshopen

Läs om workshopen i S:t Petersburg

Kontakta Lars Wikman vid frågor om anmälan och program.
Mobil:  +46 (0)70 555 51 17         

/Jennie Larsson

27 Sep 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information