Bothnian Arc Trafikseminarium

Den 19 februari hölls Bothnian Arc Trafikseminarium i Kemi, Finland. Temat för dagen var trender och utmaningar för utveckling av internationell gods- och passagerartrafik i Bottenviksbågen. Målet är att Bothnian Arc på sikt utvecklas till Norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion.

I sitt öppningsanförande betonade stadsdirektör Tero Nissinen, Kemi stad, vikten av att utveckla Bottenviksbågens internationella trafik i syfte att höja regionens trafikmässiga betydelse. Huvudtalarna, ett brett spektra av företrädare för industrin i Barentsregionen, tågoperatörer, akademi och trafikverk, sammanstrålade i diskussioner om betydelsen av fungerande logistik för industrin samt järnvägens roll för tillväxt i Barentsregionen, med fokus på gränsöverskridande transportsystem.

Pic Bothnian Arc

Olle Tiderman, teknisk chef på Norrtåg, lade fram framtidsvisioner för passagerartrafik på Haparandabanan som sträcker sig från Luleå och vidare via Boden och Haparanda över gränsen till Uleåborg, en delsträcka av den Botniska korridoren - en för Norra Sverige strategisk viktig länk i Europas transportsystem och binder samman de EU prioriterade stråken Northern Axis och Nordiska triangeln. 

North Sweden lyfte i sin intervention fram EU:s nya infrastrukturpolitik, där Övre Norrland finns med, samt möjligheten att utveckla transportinfrastrukturen i Barentsregionen, inklusive identifierade objekt i den Botniska korridoren som utgör del i stomnätet för TEN-T,  via delfinansiering från CEF. 

Karl Petersen, vice ordförande i styrelsen för Bothnian Arc erinrade vid sitt slutanförande att målet för samarbetet är att regionen Bottenviksbågen ska utvecklas till norra Europas mest funktionellt integrerade gränsregion. Seminariet samlade över hundra deltagare från politiken och offentlig förvaltning på lokal, regional och nationell nivå från Finland och Sverige.

Bothnian Arc

Bothnian Arc eller Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön och omfattar sju svenska kommuner i Övre Norrland (Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda) och fem finska regionkommuner och ett landskapsförbund (Kemi-Torneå, Uleåborgbåge, Uleåborg, Brahestad, Ylivieska, samt Mellersta Österbottens förbund) och totalt ca 700 000 invånare.

Bothnian Arc

Källa: http://www.bothnianarc.net/se

Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen och fungerar som en länk och mötesplats mellan dessa områden såväl kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

Läs mer om Bothnian Arc här

/Mona Mansour

26 Feb 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information