Delta med ditt bidrag på Water Innovation SME Awards

WssTP (The European Water Platform) är en organisation som bildades på initiativ av EU-kommissionen för tio år sedan. I samband med organisationens tioårsdag anordnas en tävling för små och medlestora företag (SMEs) som arbetar med utvecklandet av nya lösningar och teknik för hantering av vatten.

WssTP:s tekniska panel kommer att välja ut och belöna tio stycken små och medlestora företag som utmärker sig som ett synnerligen gott exempel inom sitt verksamhetsområde. Företagen bedöms utifrån bästa praxis inom innovation, marknadspotential och strategi. 

Alla små och medelstora företag i EU:s medlemsstater kan anmäla sig till någon av tävlingens kategorier som består av bland annat grön infrastruktur, vatten och IKT och bevattning inom jordbruk.

Till anmälan (senast 15 maj 2014)
Läs mer om tävlingen på WssTP:s hemsida

/Åsa Fors

17 Apr 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information