Diskutera framtidens molntjänster

Europeiska molnpartnerskap (European Cloud Partnership, ECP) har på EU-kommissionens begäran tagit fram idéer på vad som skulle kunna göras för att underlätta för molntjänster och höja säkerhetstänket inom Europa. En diskussion online står öppen till 2 maj för synpunkter på ECP:s idéer.

För att skapa de rätta förutsättningar inom molntjänster behövs de juridiska, tekniska och marknadsmässiga barriärerna minska. EU-kommissionen har nu startat en diskussion om de idéer som ECP tagit fram, där både användare och skapare av molntjänster uppmanas delta, senast 2 maj.

Utgångspunkten i ECP:s policyvison är hur Europa kan hjälpa privata och offentliga organisationer att använda, köpa och sälja molntjänster på ett tryggt och säkert sätt.

Läs mer om ECP:s policyvision och delta i diskussionen

/Jessica Wikström 

09 Apr 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information