ERRIN Brokerage events 24-28 november 2014

Under en vecka, 24-28 november 2014, anordnar ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) en temavecka med fokus på olika områden inom forskning och innovation för att länka samman partners inom olika projekt. De olika huvudområden som arbetsgrupperna kommer att handla om är energi (dag 1), hälsa (dag 2), transport (dag 2), vatten (dag 3 och 4), nanoteknik (dag 4), ICT (dag 5) och Bioekonomi (dag 5).

Med syfte att samla intressenter, projektledare och entreprenörer, både innanför och utanför ERRIN-nätverket, anordnar ERRIN en vecka med workshops, konferenser och seminarier på olika teman inom forskning och innovation. Konferenserna hålls på olika platser i Bryssel och intresseanmälan för deltagande görs snarast genom länkar här nedan.

Måndag 24 november - Energi
Inbjudan och registrering

Tisdag 25 november - Hälsa

Inbjudan och registrering

 

Tisdag 25 november - Transport

Inbjudan och registrering

 

Onsdag 26 och torsdag 27 november - Vatten

Inbjudan och registrering

 

Torsdag 27 november - Nanoteknologi och avancerad tillverkning

Inbjudan och registrering

 

Fredag 28 november - IT och kommunikationstekniker

Inbjudan och registrering

 

Fredag 28 november - Bioekonomi

Inbjudan och registrering

 

Mer information om temadagarna hittar du länken nedan där löpande information om registrering, deltagande och hållpunkter i programmen kommer att presenteras.

Läs mer om inbjudan här


/Ludvig Cronqvist

17 Okt 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information