EU-kommissionen svarar på frågor om IKT-baserad innovation i offentlig sektor

Läs EU-kommissionens svar på frågor som rör informations-och kommunikationsteknologi(IKT)-baserad innovation inom offentlig sektor. I EU:s forskning och innovationsprogram Horisont 2020 finns det möjligheter för offentlig sektor att ingå i projekt för innovativa IKT-lösningar.

I arbetsprogrammet under perioden 2014-2015 finns fyra utpekade områden för IKT-baserad innovation i offentlig sektor;

- forskning om användandet av ny teknik inom offentlig sektor (EURO-6),
- verktyg för användandet av eDeltagande i offentlig sektor för att engagera ungdomar i beslutsprocesser (YOUNG-5b),
- innovationsåtgärder för (1) mobila, personliga offentliga tjänster med hjälp av öppna offentliga data eller öppna offentliga tjänster eller för (2)transparenta offentliga organisationer som leder till ökat förtroende och ansvarstagande (INSO-1),
- design och framtagande av innovativa applikationer av små- och medelstora företag för att främja leveransen av mobila offentliga tjänster för lokala och regionala offentliga myndigheter (INSO-9).

I ett dokument, som uppdateras kontinuerligt, besvarar EU-kommissionen både generella frågor och specifika frågor utifrån de fyra områdena.

Läs frågorna och svaren från EU-kommissionen 

/Jessica Wikström

16 Apr 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information