Förhandlingsperson

Regeringen meddelar i Sverigebygget att en förhandlingsperson utses för norra Sverige. 

Regeringen presenterar i dag Sverigebygget: historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. 

näringslivet, inte minst i norra Sverige. I den nationella 
infrastrukturplanen för perioden 2014–2025 ingår bland annat satsningar 
på Ostkustbanan som knyter ihop tidigare satsningar på Botniabanan 
och Ådalsbanan samt satsningar på inlandsbanan. Förhandlingspersonen 
får därför i uppdrag att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad 
av järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering 
från näringsliv, kommuner och regioner. 

Väl fungerande järnvägstransporter är av stor betydelse för det svenska näringslivet, inte minst i norra Sverige. I den nationella infrastrukturplanen för perioden 2014–2025 ingår bland annat satsningar på Ostkustbanan som knyter ihop tidigare satsningar på Botniabanan och Ådalsbanan samt satsningar på inlandsbanan. Förhandlingspersonen får därför i uppdrag att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner. 

Läs mer här om Sverigebygget

/Mona Mansour

02 Jul 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information