Horisont 2020 och EU-kommissionens generaldirektorat

Horisont 2020 är i första hand kopplat till EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, och alla utlysningar inom området publiceras på Participant portal.

Men prioriteringar och utlysningar påverkas av många olika generaldirektorat och andra EU-aktörer, som European Technology Platforms, ETP , där t.ex. Forest-based Sector Technology Platform är viktig för vår region.

Att påverka utifrån regionens prioriteringar - i samverkan med våra regionala aktörer från universiteten, företagen och den offentliga sektorn - är också ett av North Swedens uppdrag, exempelvis via de Horisont 2020 positioner som antagits av EFNS/ Europaforum Norra Sverige.

Exempel på generaldirektorat som påverkar arbetsprogram och utlysningar i Horisont 2020 är:

DG Connect(generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik) har exempelvis fokus på "Open innovation" och prioriterar:

"To foster modern innovation practises in DG CONNECT, by contributing to the change of mind set to take a holistic view on knowledge society innovation processes, especially focusing on open innovation for jobs, growth and sustainable societal and economic development. To lead modern (open) innovation system development in the Commission across the DG in very close collaboration with the relevant policy makers both internally and externally".

DG Enterprise and Industry(generaldirektoratet för näringsliv och industri) som har sex prioriteringsområden:

 • Ensure an open internal market for goods in the EU;
 • Strengthen the industrial base in Europe;
 • Encourage the growth of SMEs and promote an entrepreneurial culture;
 • Promote industrial innovation to generate new sources of growth;
 • Support the internationalisation of EU businesses;
 • Support the European presence in space and satellite navigation.

DG Health and consumers(generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor) har följande sex prioriteringsområden:

 • Social determinants and health inequalities
 • Ageing
 • Population groups
 • Interest groups
 • Healthy environments
 • Screening and genetics


DG Environment
(generaldirektoratet för miljö) vars målsättning är att "to protect, preserve and improve the environment for present and future generations. To achieve this it proposes policies that ensure a high level of environmental protection in the European Union and that preserve the quality of life of EU citizens".

DG Regional and Urban Policy(generaldirektoratet för regional- och stadspolitik) som prioriterar att "strengthen economic, social and territorial cohesion by reducing disparities between the levels of development of regions and countries of the European Union. In this way the policy contributes positively to the overall economic performance of the EU".

Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik har mycket stor relevans för vår region, till exempel för att skapa synergier med och regionalt "kapacitetsbyggande" för Horisont 2020. Generaldirektoratet har även ansvaret för program som den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

För mer information, kontakta Lars Wikman, North Sweden.

/LW

01 Apr 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information