Informationsdag om EUs hälsoprogram

EU: s tredje hälsoprogram 2014-2020 är på väg att träda i kraft, därför anordnade EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa- och konsumentfrågor (DG SANCO) en informationsdag den 11 april i Bryssel som North Sweden deltog på.

Det nya hälsopprogrammet sträcker sig över perioden 2014-2020 och har en budget på ca 449, 4 miljoner euro och är det viktigaste instrumentet som EU-kommissionen använder för att genomföra EU: s hälsostrategi. Målsättningen är att bland annat förbättra hälsan hos EU: s medborgarna och minska ojämlikhet i hälsa mellan medlemsländerna, utveckla en hållbar hälso- och vårdsektor, uppmuntra innovation i hälsa och gynna samarbete inom EU. 

Den nya programperioden är utformad efter fyra tematiska prioriteringar.

  1. Främjande av hälsa och en hälsosam livsstil, motverkandet av sjukdomar.
  2. Skydd av medborgare mot alvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan.
  3. Bidragandet till en innovativ, effektiv och hållbar hälsosektor.
  4. Främja tillgången till bättre och säkrare vård för medborgarna.

 

Finansiering
EU-kommissionen kommer att öppna upp den första omgången för projektansökningar inom kort. I det nya hälsoprogrammet är normalfallet att EU ersätter 60 procent av genomförandekostnaden. I undantagsfall kan sökanden erhålla 80 procents finansiering.

Prioriterade områden och kriterier för finansiering åtgärder inom ramen för hälsoprogrammet fastställs varje år i en arbetsplan (kommer att antas inom kort). Det är även ett krav att det projekt man vill genomföra har ett europeiskt mervärde.

Mer information om hur ansökan om EU-finansiering för det nya hälsoprogrammet går till finns på hemsidan för EU:s verkställande myndighet för konsumenter, hälsa och livsmedel - Chafea.

Läs mer om EU-kommissionens informationsdag

Folkhälsomyndigheten ansvarar för programmet i Sverige och de planerar även en informationsdag 2 juni. Mer information om inbjudan hittar du här.

/Martha Bahta

16 Apr 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information