Innovation Convention 2014

Delta på en inspirerande konferens om innovation i Bryssel 10-11 mars. Evenemanget kommer locka ungefär 2000 innovatörer, forskare och beslutsfattare inom området.

Som deltagare får du möjligheten att lyssna till drygt 40 olika talare från hela världen.

Syftet är:

att skapa en mötesplats för debatt inom innovation mellan företagsledare, forskare och beslutsfattare,

att nätverka samt dela erfarenheter och inspireras av deltagarna,

att inspireras av världskända talare och innovatörer.

Program 

Anmälan

/Jessica Wikström

29 Jan 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information