Innovationsindex 2014

Resultaten från EU-kommissionens årliga undersökning för att mäta innovation "Innovationsunionens resultatlista 2014" och "Regional resultatlista för innovation 2014" har publicerats. Sverige rankas enligt dessa mätverktyg som EU:s mest innovativa medlemsstat.

I undersökningen jämför EU-kommissionen bland annat nivån av utbildning, patentansökningar och hur mycket investeringar som satsas på forskning och utveckling. 190 europeiska regionerna ingår i studien och har delats in i fyra kategorier; innovationsledare, innovationsföljare, moderata innovatörer och måttliga innovatörer. Av undersökningen framgår det att fyra av Sveriges åtta regioner hamnar i den näst bästa kategorin, däribland Västerbotten och Norrbotten, medan de andra fyra regionerna är innovationsledare.

141312 regional-innovation-map-9348

I EU:s långsiktiga tillväxtstrategi EU 2020, har Europa som mål att vara innovationsledare i världen och stärka sin konkurrenskraft mot resten av världen. Fortfarande har Sydkorea, USA och Japan bättre innovationsresultat än EU. Däremot finns det stora innovationsskillnader mellan EU:s medlemsländer och dessa skillnader förutspås att öka i framtiden. På regional nivå syns också tydliga skillnader på arbetet med innovation. En femtedel av Europas regioner har minskat sitt innovationsarbete.

I undersökningen visar mätverktyget att Övre Norrland går från att vara "innovationsledare" till att detta år halka ner till "innovationsföljare", som är den näst högsta kategorin. Övre Norrland har i de senaste mätningarna legat i den nedre delen av de regioner som räknas till innovationsledare men denna gång hamnat i den övre delen bland följarna och därmed rankas fortsatt högt inom EU, precis som hela Sverige, men statistiskt sett sjunkit tillbaka något relativt andra. Innovationsindexet är i hög grad ett statistiska mått som försöker fånga en mer subtil verklighet och kan därför ses mer som en indikation på innovationspotential i olika regioner än ett faktiskt utfall. Sveriges utmaning är att främst utveckla ytterligare förmågan att omvandla forskning och investeringar till innovativa produkter med marknadsavsättning, dock noteras här en del brister och stor förbättringspotential.

Läs EU-kommissionens pressmedelande

Läs hela undersökningen i sin helhet

/MB

12 Mar 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information