Innovativa lösningar för byggande i kallt klimat

VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, i samarbete med bland andra Luleå tekniska universitet och Kiruna kommun har utvecklat och uppfört det första passivhuset, ett värmeåtervinnande hushåll anpassat för arktiska klimat. Projektet Attract är ett nära samarbete mellan företag, kommuner och forskare vid LTU för att gemensamt ta fram innovativa varor och tjänster kopplade till byggande och attraktiva livsmiljöer i kalla klimat. Passivhuset i Kiruna är ett direkt resultat av projektet och efter husets färdigställande skall projektet utvärderas och förhoppningsvis kan metoden bli en modell för byggande av nya hus i kalla klimat. Attract strävar mot att skapa hållbara byggnadslösningar som följer EU-direktivet "almost zero energy homes", trots subarktiskt klimat.

Ett annat delprojekt under Attract är en så kallad Vitplan, för bättre planering av städer i kalla klimat. Projektet testas i Gällivare och skall framhjälpa effektivare snöröjning, förebyggning av halka och snösmältning i städer. Alternativa transportmedel som skidor och spark ingår även i projektplanen. Attract-projektet kommer nu att gå in steg tre inom VINNOVAs satsning på utmaningsdriven innovation och tilldelas totalt 20 miljoner kronor som skall användas till åtta nya delprojekt. Den typ av utmaningsdriven innovation som Attract skall arbeta med är hållbara attraktiva städer, ett av de områden där Sverige satsar på att bli en världsledande konkurrent inom innovation. Det bor 1,5 miljarder människor i subarktiska klimat och som potentiellt skulle kunna utnyttja de innovativa lösningarna som tas fram i norra Sverige med stöd från VINNOVA. De två första stegen inom VINNOVAs satsning på utmaningsdriven innovation är: 1. initiering av projekt med förstudier och idéutveckling samt 2. utvecklings- och testfas för de nya lösningarna.

Läs hela nyheten

/Ludvig Cronqvist

12 Dec 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information