Koordinatorer för korridorerna utsedda

Europeiska kommissionen har publicerat listan över koordinatorerna för de 9 stomnätskorridorerna samt de 2 horisontella.

Av vikt för Övre Norrland är i första hand de 2 horisontella korridorerna Motorways of the Sea (Sjömotorvägar) respektive ERTMS (Trafikledningssystemet för järnvägssektorn). Av betydelse är självfallet även stomnätskorridor 5 Skandinavien-Medelhavet som sträcker sig från Ryska gränsen via Finland över till Stockholm och vidare ända ned till Valetta på Malta. 

Brian Simpson (UK) utses som koordinator för Motorways of the Sea. Simpson kommer närmast från Europaparlamentet där han är ledamot av samt innehar ordförandeskapet i transportutskottet (TRAN). Simpson efterträder Luis Valente de Oliveira som innehaft posten sedan september 2007. 

Karel Vinck (BE) får fortsatt förtroende att koordinera ERTMS, en post han haft sedan juli 2005. 

Till korridor 5 Skandinavien-Medelhavet utses Pat Cox (UK). Cox har närmast varit europeisk koordinator för prioritetsprojekt nr 1 Berlin-Palermo som utgör större delen av stomnätskorridor 5. 

Läs hela listan här

/Mona Mansour

27 Feb 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information