Norrbotniabanegruppen och Midway Alignment i Almedalen

Den 2 juli arrangeras två seminarier i Almedalen:

1) Umeå-Vasa satsar - nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter (kl 08.00-08.45). Arrangörer bjuder på frukost.

2) Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge) (kl 09.40-12.00). Arrangörer bjuder på lunch.

Umeå-Vasa satsar – nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter 

Norrbotniabanegruppen och TEN-T projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor arrangerar ett seminarium under Almedalen 2014 på temat:

 Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge? 

2 juli kl 09.40-12.00, St Hansgatan 41, Visby, Gotland

Hur skall vi klara transporterna, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen när infrastrukturen haltar i norr? Vilka mervärden tillförs regionerna, nationerna och EU genom satsningar på infrastruktur i norr?

Näringslivets transportråd talar om näringslivets behov och Europeiska kommissionen DG Move berättar om EU-s ambitioner och möjligheterna med det europeiska transportnätverket, TEN-T. Norrbotniabanan, den sista järnvägslänken i den Botniska korridoren mellan Umeå och Luleå, och Midway Alignment of the Bothnian Corridor, ett viktigt transportkoncept mellan Sverige och Finland, visar hur två aktuella projekt bidrar till att möta upp behovet av gods- och passagerartransporter i öst-västlig och nord-sydlig riktning. Seminariet avslutas med en politikerdebatt.

Program (uppdaterat 26 juni):

09.40-12.00+lunch. S:t Hansgatan 41, Region Västerbottens lokaler

Moderator Torbjörn Halvardsson, Företagarna Västerbotten.

- Välkomsanförande - Ewa-May Karlsson, vice ordförande Region Västerbotten 

- Motorways of the Sea/Sjömotorvägar - José Anselmo, Europeiska kommissionen, DG Move.

-  Näringslivets transportråd Per Bondemark - Framtidens infrastruktur – näringslivets behov.

- Norrbotniabanan -  Elisabeth Sinclair, projektledare. 

- Midway Alignment - Mathias Lindström, projektledare och VD Kvarkenrådet

- Avslutande debatt. Medverkande är:

Stina Bergström (Mp)

Lotta Finstorp (M)

Helena Lindahl (C)

Anders Sellström (Kd)

Katarina Köhler (S)

Inbjudan 

För mer information kontakta:

Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanegruppen, +46 730 596010, elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se

Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg, INAB, +46 90 71 80 22, +46 70 326 12 60, isabella.forsgren@umea.se

Redan på morgonen kl 08.00-08.45  arrangerar
Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Umeå Kommun och Vasa stad i samarbete med näringslivet och regionala aktörer ett seminarium på temat:

Umeå-Vasa satsar – nytt, innovativt transportkoncept och gemensamt hamnbolag skapar hållbara transporter 

  Sjöfartsforum; den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1

Medverkande:
Lennart Pettersson, Copenhagen Malmö Ports

Patrik Malka, Solutions Development, Wärtsilä 

José Anselmo, Europeiska kommissionen, DG MOVE

Program

För mer information kontakta

 Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, +32 475 773963, mona.mansour@northsweden.eu

In English

Se fler transport event från Övre Norrland

/Mona Mansour

15 Jun 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information