Ny väg mot bindande klimatavtal under klimatkonferens i Lima

Under måndagen den 1 december 2014 inleds FN:s årliga klimatkonferens som i år går av stapeln i Perus huvudstad Lima. Konferensen som hålls för tjugonde året i rad på temat klimatförändringar i regi av FN och är den största i sitt slag. Vikten av årets klimatkonferens har dock tonats ner då bland annat FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, har lyft fram 2015-års konferens i Paris som målkonferens att skapa ett nytt bindande avtal mellan deltagande länder.

Under årets upplaga av klimatkonferensen i Lima skall EU arbeta med att försöka få alla FN:s medlemsländer att träda fram med ambitiösa planer om att sänka utsläpp av växthusgaser och att arbetet mot sänkta utsläpp före år 2020 fortsätter. EU slog fast om nya klimatmål för år 2030 under oktober i år med ambitioner om att minska EU:s klimatpåverkan och agera som en vägledare för andra länder. Till år 2030 skall EU minska utsläpp av växthusgaser med minst 40 % jämfört med 1990-års nivåer och 27 % av all energiproduktion skall komma från förnybara energikällor. Målet om att minska utsläpp av växthusgaser med minst 40 % fram till 2030 är EU:s bidrag till det globala klimatavtalet som bekräftar att EU är i linje med det långsiktiga klimatmålet. EU-kommissionen har publicerat en rapport om hur länder kan använda kostnadseffektiva medel i övergången från ett olje- och kolberoende samhälle till ett klimatsmart samhälle.

I början av december 2015 hålls FN:s klimatkonferens i Paris och resultaten från denna konferens är av yttersta vikt för hur det globala arbetet mot klimatförändringar skall ske ur ett långsiktigt perspektiv.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Frågor & svar om klimatkonferensen i Lima

Läs mer om EU:s nya klimat- och energimål för 2030

Läs mer om EU:s rapport för att nå 2020-målen

/Ludvig Cronqvist

01 Dec 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information