Nytt EU-instrument jämför hur din region ligger till inom tjänsteinnovation

Undersök hur din region ligger till jämfört med resten av Europa eller en annan region. I ett nytt instrument för regionala jämförelser finns 59 indikatorer sammanställda för över 270 europeiska regioner för området innovation inom service och tjänster.

European Service Innovation Scoreboard har sammanställts för att mäta hur viktig innovation inom service och tjänster är i en region, för att underlätta det regionala policyarbetet samt för att ge en generell socioekonomisk beskrivning. Mätverktyget syftar till att visa relativa styrkor och svagheter i regioner och belysa potentiella områden för nya strategier för att förbättra effekterna av tjänsteinnovation.

Indikatorerna berör bland annat arbetslöshet, tillväxt, benägenhet för innovation, utbildning, andel personer som arbetar med forskning och innovation i näringslivet, organisation samt entreprenörskap.

Det är också möjligt att få en sammanställning över statistiskt data för Övre Norrland

Till European Service Innovation Scoreboard

Läs om metologin bakom indikatorerna

/Jessica Wikström

18 Jun 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information